Meble DrukujDrukuj

Informacje ogólne

Certyfikat zgodności z normą na meble jest obecnie wysoce pożądany szczególnie w branży edukacyjnej. Szkoły, przedszkola i inne podobne placówki powinny zakupywać meble z certyfikatami potwierdzającymi ich zgodność z normą PN-EN 1729-1:2016 oraz PN-EN 1729-2:2016. Jest to ważne z punktu widzenia prawidłowej postawy dzieci w trakcie nauki oraz ich bezpieczeństwa podczas zabawy.

Dzięki ocenie zgodności oraz badaniom wytrzymałościowym, realizowanym w trakcie procesu certyfikacji mebli, eliminowane są zagrożenia, które mogą mieć miejsce podczas ich użytkowania. INT certyfikuje meble przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami badawczymi, zapewniając najlepsze standardy na każdym etapie certyfikacji wyrobów.

Certyfikat na meble od akredytowanej jednostki certyfikującej jest niejednokrotnie warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy na rynku zagranicznym, a także bardzo częstym wymogiem w przetargach. INT jako jednostka akredytowana, zapewnia Państwu posiadanie certyfikatów o najwyższej jakości i konkurencyjności.

INT oprócz certyfikacji mebli szkolnych prowadzi również certyfikację mebli biurowych oraz mieszkaniowych. Wykaz wszystkich norm, na które mogą Państwo certyfikować swoje meble, znajduje się w zakładce „Dokumenty odniesienia”.


Certyfikacja mebli - zalety:

 • analiza produktu przez eksperta INT
 • wzrost bezpieczeństwa produktu poprzez identyfikację i eliminację zagrożeń
 • wzrost jakości i konkurencyjności produktu
 • spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną stronę trzecią
 • wzrost zaufania klientów do produktu
 • określenie żywotności produktu podczas badań zmęczeniowych
 • poszerzenie potencjalnych rynków zbytu, na których uznawane są wyłącznie produkty certyfikowane
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności, poprzez udokumentowane badania bezpieczeństwa
Zastosowanie

Certyfikujemy między innymi:

 • meble szkolne i przedszkolne
 • krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych
 • stoły uczniowskie laboratoryjne
 • tablice
 • meble mieszkaniowe do siedzenia
 • meble do przechowywania
 • meble biurowe i krzesła
 • stoły i biurka
 • łóżka i materace
 • łóżka dziecięce i kołyski
 • segmenty kuchenne
 • meble do użytkowania na zewnątrz
 • siedziska szeregowe
Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary
 • PN-EN 527-2:2017-02 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
 • PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk
 • PN-EN 581-3:2017-03 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa dla stołów
 • PN-EN 716-1:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 716-2:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody badań
 • PN-EN 747-1+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
 • PN-EN 747-2+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 2: Metody badań
 • PN-EN 1022:2007 Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności
 • PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe - Przegrody - Część 1: Wymiary
 • PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 3: Metody badań
 • PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych
 • PN-EN 1129-1:2000 Meble - Łóżka chowane - Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 1129-2:2000 Meble - Łóżka chowane - Metody badania
 • PN-EN 1130-1:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 1130-2:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Metody badań
 • PN-EN 1334:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Metody pomiaru i zalecane odchyłki
 • PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Oznaczanie wymiarów
 • PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 3: Metody badań
 • PN-EN 1466:2015-02 Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 1728:2012 Meble - Meble do siedzenia - Metody badań wytrzymałości i trwałośc
 • PN-EN 1729-1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne
 • PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości
 • PN-EN 1957:2013-04 Meble -- Łóżka i materace -- Metody badania w celu określenia cech funkcjonalnych i kryteriów oceny
 • PN-EN 12221-1+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 12221-2+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 2: Metody badań
 • PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 12520:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych
 • PN-EN 12521:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych
 • PN-EN 12727:2016-12 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
 • PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji
 • PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych
 • PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół - Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
 • PN-EN 14749:2016-04 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 14988:2017-10 Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań
 • PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części
 • PN-EN 15372:2016-12 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem
 • PN-EN 15373:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla mebli do siedzenia niedomowych
 • PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość zawiasów oraz ich elementów - Zawiasy o pionowej osi obrotu
 • PN-EN 16139:2013-07/AC:2-13-09 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem
 • PN-F-06001-1:1994+ Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Postanowienia ogólne
 • PN-F-06001-2:1994/Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Klasyfikacja jakościowa
 • PN-F-06008:1990 Meble dla dzieci - Wymagania i badania
 • PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne - Wymagania i badania
 • PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
 • PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne - Stoły uczniowskie: laboratoryjne, do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne - Stoły demonstracyjne i podstawki do technicznych audiowizualnych środków nauczania - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Meble do przechowywania - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne - Tablice - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06018-01:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
 • PN-F-06018-02:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06018-03:1991 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Meble do leżenia - Podstawowe wymiary funkcjonalne
 • PN-F-06027-01:1989 Meble - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
 • PN-F-06109:1997 Meble żłobkowe, przedszkolne i szkolne - Wymagania i badania wytrzymałościowe
Do pobrania

Regulamin certyfikacji

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 662.48 KBPobierz

Wniosek

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 693.27 KBPobierz

Wniosek do edycji

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 226.02 KBPobierz