Place zabaw DrukujDrukuj

Informacje ogólne

Certyfikacja placów zabaw jest procesem istotnym nie tylko z punktu widzenia zgodności z normami. Jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów, a tym samym bezpieczeństwa dzieci.

INT certyfikuje wyroby na place zabaw zgodnie z normami PN-EN 1176:2017, prowadząc szczegółową analizę konstrukcji urządzeń. Daje to gwarancję bezpieczeństwa produktów oraz minimalizuje ryzyko zagrożeń podczas zabawy. W celu kompleksowej certyfikacji, oprócz urządzeń na place zabaw, producenci mają również możliwość certyfikacji nawierzchni syntetycznych na zgodność z normą PN-EN 1177:2018.

Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę INT, jest potwierdzeniem, iż wyroby produkowane przez producenta spełniają wymagania norm na place zabaw. Jest on również rozpoznawalnym znakiem zaufania oraz wysokiej jakości usług, co potwierdzają także zagraniczni producenci placów zabaw.

INT certyfikuje systemy zabawowe oraz urządzenia pojedyncze. Wykaz wszystkich norm, na które mogą Państwo certyfikować swoje wyroby na place zabaw, znajduje się w zakładce „Dokumenty odniesienia”.


Certyfikacja placów zabaw - zalety:

 • analiza produktu przez eksperta INT
 • wzrost bezpieczeństwa produktu poprzez identyfikację i eliminację zagrożeń
 • wzrost jakości i konkurencyjności produktu
 • spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną stronę trzecią
 • wzrost zaufania klientów do produktu
 • określenie żywotności produktu podczas badań zmęczeniowych
 • poszerzenie potencjalnych rynków zbytu, na których uznawane są wyłącznie produkty certyfikowane
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności, poprzez udokumentowane badania bezpieczeństwa
Zastosowanie

Certyfikujemy między innymi:

 • zestawy zabawowe
 • karuzele
 • huśtawki
 • zjeżdżalnie
 • urządzenia kołyszące
 • sieci przestrzenne
 • kolejki linowe
 • całkowicie obudowane urządzenia do zabawy
 • nadmuchiwany sprzęt do zabawy
Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
  Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
  Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 
 • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
 • PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
 • PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
 • PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
 • PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
 • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
 • PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzenne
 • PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
 • PN-EN 14960:2014-02 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Do pobrania

Regulamin certyfikacji

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 662.48 KBPobierz

Wniosek

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 693.27 KBPobierz

Wniosek do edycji

Dodano: poniedziałek, 2.09.19 Rozmiar pliku: 226.02 KBPobierz