Kontrole techniczne DrukujDrukuj

Korzyści | Oferta kontroli technicznych

Dział kontroli INT jest wiodącą jednostką inspekcyjną na rynku placów zabaw. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie, zebrane w trakcie licznych realizacji kontroli stanu technicznego, oceny zgodności urządzeń z normami oraz ekspertyz powypadkowych. Realizujemy okresowe przeglądy techniczne, uczestniczymy w odbiorach nowo budowanych obiektów i urządzeń. Przeprowadziliśmy już ponad 1000 kontroli technicznych, w tym kontroli zgodności placów zabaw na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Radosna Szkoła. Swoje usługi świadczymy dla klientów indywidualnych, placówek oświatowych oraz organów państwowych.

Nasze inspekcje zapewnią Państwu spełnienie ustawowych i normatywnych wymagań w zakresie zarządzania, kontroli okresowych placów zabaw i obiektów sportowych. Dzięki naszemu wsparciu w zakresie kontroli pomontażowych, uzyskacie Państwo szczegółowe informacje o poprawności montażu oraz zgodności urządzeń z wymogami bezpieczeństwa. Dokonamy dla Państwa przeglądu dokumentacji przekazanej przez wykonawcę.


Korzyści:

 • spełnienie wymagań normatywnych i prawnych w zakresie eksploatacji, kontroli i konserwacji,
 • zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń,
 • identyfikacja czynników stwarzających zagrożenie,
 • szczegółowa ocena bezpieczeństwa,
 • istotna rola sprawozdań z inspekcji, stanowiących poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Oferta kontroli technicznych:

 • Miniaturka

  Okresowe kontrole techniczne

  INT posiada wykwalifikowany personel, który pomoże Państwu spełnić wymagania w zakresie okresowych kontroli technicznych obiektów i urządzeń. Wyniki inspekcji stanowią ...

 • Miniaturka

  Kontrole prawa budowlanego

  Realizując z nami kontrole techniczne, wymagane przez Prawo Budowlane, spełnią Państwo ustawowy obowiązek, powierzając bezpieczeństwo zarządzanych obiektów w ręce...

 • Miniaturka

  Ocena zgodności

  Ocena pomontażowa zgodności pomoże Państwu zidentyfikować wady montażowe i niezgodności normatywne. Dzięki naszej kontroli oddacie do użytkowania...

 • Miniaturka

  Ekspertyzy

  Uznani eksperci INT przeprowadzą dla Państwa szczegółową analizę przyczyn wypadku, zatwierdzoną przez inspektora pełniącego funkcję biegłego sądowego. Ocena eksperck...