Kontrole prawa budowlanego DrukujDrukuj

Informacje ogólne

Realizując z nami kontrole techniczne, wymagane przez Prawo Budowlane, spełnicie Państwo ustawowy obowiązek, powierzając bezpieczeństwo zarządzanych obiektów w ręce uznanych ekspertów INT. Nasi eksperci dokonają oceny technicznej przedmiotu badań, jego stopnia zużycia oraz przeprowadzą analizę ryzyka związaną z użytkowaniem.

Korzyści:

  • współpracując z nami, spełnicie ustawowe wymagania prawa budowlanego,
  • zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń,
  • identyfikacja czynników stwarzających zagrożenie,
  • szczegółowa analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa,
  • sprawozdania z inspekcji stanowią poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
Nasze usługi
  • (KST-K5) Przegląd pięcioletni - kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009, wynikający z przepisów Prawa Budowlanego.

Zakres: Przeprowadzenie kontroli pięcioletniej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Sporządzenie sprawozdania z inspekcji. Wydanie świadectwa inspekcji placu.

Oferta skierowana jest do: zarządców i administratorów placów zabaw, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów.

Do pobrania

Książka placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 553.18 KBPobierz

Regulamin placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 269.45 KBPobierz

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 51.14 KBPobierz