Okresowe kontrole techniczne DrukujDrukuj

Informacje ogólne

INT prowadzi okresowe kontrole techniczne obiektów i urządzeń. Nasi eksperci dokonują oceny technicznej przedmiotu badań, jego stopnia zużycia oraz przeprowadzają analizę ryzyka związaną z użytkowaniem. 

Kontrole techniczne prowadzone przez ekspertów INT dają gwarancję bezpieczeństwa, identyfikują zagrożenia oraz pozwalają spełnić wymagania w zakresie okresowych przeglądów technicznych, wynikające z norm.

Korzyści:

  • współpracując z nami spełnią Państwo wymagania normatywne i prawne w zakresie eksploatacji, kontroli i konserwacji,
  • zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń,
  • identyfikacja czynników stwarzających zagrożenie,
  • szczegółowa analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa,
  • sprawozdania z inspekcji stanowią poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
Nasze usługi
  • (KST-K5) Przegląd pięcioletni - kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009, wynikający z przepisów Prawa Budowlanego.

Zakres: Przeprowadzenie kontroli pięcioletniej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Sporządzenie sprawozdania z inspekcji. Wydanie świadectwa inspekcji placu.

Oferta skierowana jest do: zarządców i administratorów placów zabaw, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów.

  • (KST-KP-SP) Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych, skateparków, urządzeń rekreacyjnych - kontrola coroczna główna

Zakres: Przeprowadzenie kontroli corocznej głównej stanu technicznego urządzeń. Sporządzenie sprawozdania z inspekcji. Wydanie świadectwa inspekcji.

Oferta skierowana jest do: zarządców i administratorów, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów. 

Do pobrania

Książka placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 553.18 KBPobierz

Regulamin placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 269.45 KBPobierz

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 51.14 KBPobierz