Szkolenia otwarte DrukujDrukuj

O szkoleniach | Oferta szkoleniowa

Zapraszamy Państwa do udziału w otwartych szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. W trakcie szkoleń zdobędziecie Państwo wiedzę i kompetencje, które pozwolą na jeszcze lepsze zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń. Szkolenia prowadzą eksperci INT, którzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze. Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju. Podstawową formą szkoleniową jest prezentacja multimedialna. Na wybranych szkoleniach może ona zostać poszerzona o ćwiczenia praktyczne oraz symulacje.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub certyfikat. Na życzenie Klienta zaświadczenie lub certyfikat może zostać wydane w języku obcym. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują także materiały szkoleniowe, zawierające szczegółowe informacje dotyczące omawianych zagadnień.

Zaufało nam już setki Klientów. Prowadziliśmy szkolenia zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla placówek budżetowych, naukowych i oświatowych.


O szkoleniach

Program poprawy bezpieczeństwa urządzeń przeznaczonych na place zabaw obejmuje prowadzone przez Instytut Nadzoru Technicznego szkolenia o zakresie programowym dopasowanym do określonych grup odbiorców.

Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw oraz przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań prawnych oraz zaleceń normatywnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń w kontekście ich montażu oraz eksploatacji i konserwacji.

Szkolenia przeprowadzane są w formie jednodniowych wykładów trwających zwykle 8-10 h, organizowanych dla maksymalnie 25 słuchaczy. Nowoczesne metody nauczania realizowane są poprzez odpowiednio dobrany plan szkolenia, zastosowanie multimedialnej grafiki prezentacyjnej wzbogaconej o praktyczne przykłady zdjęciowe i filmowe z omawianego zakresu. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują także materiały szkoleniowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące omawianych zagadnień.

Odbiorcy

Odbiorcami szkoleń są właściciele, zarządcy i administratorzy placów, pracownicy oświaty oraz osoby fizyczne związane z tematyką bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń na placach zabaw.

Oferujemy także uczestnictwo swoich wykładowców na szkoleniach organizowanych przez inne instytucje szkoleniowe i wsparcie w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.

Korzyści

  • rozwój umiejętności merytorycznych,
  • pozyskanie wiedzy z zakresu aktualnych wymagań z danej dziedziny,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub certyfikat,
  • możliwość nawiązania nowych kontaktów z innymi instytucjami z branży.

Oferta szkoleniowa

"Kontrola po-montażowa placu zabaw w odniesieniu do ogólnych wymagań norm PN-EN 1176 oraz prawa budowlanego."

Szkolenie skierowane jest do: osób odpowiedzialnych za odbiór techniczny placów zabaw, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów, podwykonawców zajmujących się montażem urządzeń zabawowych.

"Zarządzanie placem zabaw. Kontrola, eksploatacja oraz prawidłowa konserwacja, w odniesieniu do normy PN-EN 1176-7."

Szkolenie skierowane jest do: właścicieli, administratorów i zarządców placów zabaw, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów, osób fizycznych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w zakresie tematu szkolenia.


Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

Dołącz do grona zadowolonych Klientów i skorzystaj z naszych profesjonalnych szkoleń. Aby uczestniczyć w jednym ze szkoleń otwartych, należy złożyć zapytanie dotyczące danego szkolenia poprzez formularz kontaktowy. W przypadku uzyskania odpowiedniej liczby zgłoszeń, szkolenie jest organizowane, a każda zainteresowana osoba otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia.

Wyszukaj szkolenie z zakresu