Akredytacje DrukujDrukuj

Posiadanie akredytacji stanowi dowód wysokiej jakości świadczonych usług i kompetencji personelu oraz podnosi wiarygodności wyników certyfikacji . Akredytacja jest również obiektywnym dowodem, że jednostka działa zgodnie z najlepszą praktyką, a certyfikaty wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu certyfikacji znaleźć można w poniższych dokumentach:

 

Certyfikat akredytacji nr AC 171

Dodano: środa, 16.11.16 Rozmiar pliku: 797.79 KBPobierz

Załącznik do certyfikatu akredytacji

Dodano: sobota, 26.01.19 Rozmiar pliku: 252.32 KBPobierz