Członkostwo w PKN DrukujDrukuj

INT, poprzez członkostwo w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest jednostką istotnie zaangażowaną w zagadnienia normalizacyjne. Zadania Komitetów Technicznych związane są z opracowaniem Polskich Norm, wprowadzaniem zmian i zatwierdzaniem dokumentów normalizacyjnych. Członkowie Komitetu mają wpływ zarówno na program prac Komitetu, jak i na treść opracowywanych krajowych, międzynarodowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych.

Wykaz Komitetów Technicznych, w których uczestniczą nasi eksperci:

  • Komitet Techniczny nr 2 do spraw sportu i rekreacji
  • Komitet Techniczny nr 100 do spraw wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Zakres prac Komitetów Technicznych:

Komitet Techniczny nr 2

Zakres tematyczny:
Sprzęt sportowy i rekreacyjny, wyposażenie placów zabaw, nawierzchnie terenów sportowych, urządzenia widowiskowe i usługi turystyczne, wesołe miasteczka i parki rozrywki, kamizelki ratunkowe, kaski sportowe, baseny prywatne do użytku domowego

Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 01.040.97; 03.080.30; 03.200; 91.040.10; 91.040.99; 97.200.10; 97.200.30; 97.200.40; 97.200.99; 97.220.01; 97.220.10; 97.220.20; 97.220.30; 97.220.40; 97.220.99;

Komitet Techniczny nr 100

Zakres tematyczny:
Metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla mebli oraz tarcicy, półfabrykatów, materiałów podłogowych, fornirów, zrębków, produktów destylacji i ekstrakcji żywicy, produktów chemicznego przerobu drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych.

Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.160; 71.100; 79.040; 79.060; 79.080; 97.040; 97.140;