Informacje prawne DrukujDrukuj

Adres rejestrowy spółki

Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław


tel. +48 71 716-55-00
fax. +48 71 716-55-30
e-mail: biuro@instytut-nadzoru.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Artur Zalewski 

Dane rejestrowe

NIP: 897-175-19-60
REGON: 020960279
Numer KRS: 0000332084


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał Zakładowy 51 000 zł 
Konto bankowe nr: 70 1950 0001 2006 0351 7657 0002
Idea bank S.A.