Rozszerzenie zakresu akredytacji DrukujDrukuj

INT informuje, iż rozszerzyło swój zakres akredytacji o normę PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. Oznacza to, iż certyfikaty wydawane na tą normę mogą już Państwo uzyskać w akredytowanym programie certyfikacji. INT informuje, iż rozszerzyło swój zakres akredytacji o normę PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. Oznacza to, iż certyfikaty wydawane na tą normę mogą już Państwo uzyskać w akredytowanym programie certyfikacji.